Archief voor januari 2016

Port Morant – Jamaica

[English translation below]

Vrijdag 15 januari, onze eerste dag op Jamaica. Boot opruimen, dinghy optuigen, uitrusten, genieten van het schitterende uitzicht op Port Morant bay aan de ene kant en de Blue Mountains aan de andere kant.

Op zaterdag besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe accu en het dorpje te verkennen. Omdat het dorp precies aan de andere kant van de baai ligt, toch maar even bij de jongens van de Coast Guard informeren hoe we daar het beste kunnen komen. Tja, lopen is wel heeeeel ver, taxi is goedkoop maar komt als je gelukt hebt af en toe langs op de hoofdweg, met de dinghy is onmogelijk door de ondieptes en rif. En op de fiets? vragen wij. Ja, dat zou het beste zijn, slechts 20 minuutjes. Volledig verrast is iedereen als we vervolgens 2 vouwfietsen uit de boot toveren.

Nadat ze ons gerustgesteld hebben dat de Jamaicaanse wegen niet gevaarlijk zijn voor fietsers, vertrekken we en rijden na een kwartier het dorpje binnen. Onderweg zijn we onder de indruk van al het groen en beplanting. Nog voordat we kunnen afstappen worden we al opgemerkt door de lokale dorpsgids/gek, die ons weet af te leveren bij een autopart dealer. Accu achterop de fiets en verder. Op advies van een aantal locals vinden we een klein hutje waar we kunnen lunchen. De keuze bestaat uit jerked chicken, jerked porc of jerked fish. De jerked chicken is werkelijk waar heerlijk, en dat voor 600 J’s (Jamaican dollars, nog geen €5). Inclusief verse fruit juice besteden we ongeveer €6.

Ondertussen stroomt het buiten de lunch hut vol met mensen die onze fietsen bewonderen. We hebben nog wat moeite om het Engels (?) van de Jamaicanen te verstaan, maar begrijpen dat ze allemaal onze fiets willen hebben. We hadden er wel 20 van kunnen verkopen. Nadat we uitleggen dat we zelf niet zonder kunnen en bij een volgend bezoek aan Jamaica een aantal extra meebrengen, mogen we weer verder en fietsen we terug.

Terug bij het station van de Coast Guard worden we uitgenodigd om iets (rum) te komen drinken. En of wij wellicht wat flessen aan boord hebben, dan verzorgen zij de coke en boom (lokale red bull). Dat hebben we wel en als dank mogen we de volgende dag aanschuiven bij hun bbq met (jawel) jerked chicken.

Zondag monteren we de nieuwe accu en gaan we nog een keer richting het dorpje om inkopen te doen voor de bbq. In de middag genieten we van de bbq met het hele team van het Port Morant Coast Guard station en hun collega’s van de Marine Police. Als heel Jamaica zo vriendelijk en gastvrij is als Port Morant, dan blijven we nog even!

Maandag ochtend zijn we vertrokken naar Kingston, alwaar we nu liggen in de Royal Jamaica Yacht Club.

Later meer … en ook foto’s …

 

Friday January 15th, our first day on Jamaica, was spent cleaning the boat, launching the dinghy, chillin’ and enjoying the beautiful scenery of Morant Bay and the Blue Mountains.

On Saturday we decided to try to buy a new starter battery and check out the small village. We asked the guys from the Coast Guard how to get there and as it turned out it was far too long a walk for us and it would be difficult to find a taxi. The water was too shallow to go there by dinghy, so we surprised everybody when we unpacked our folding bikes. The Coast Guard assured us that bicycling is quite safe overthere, so we took our chance and enjoyed a beautiful 15 minute scenic ride to town.

Before we were even able to dismount our bikes, we were spotted by the local fruitcake, who started to walk with us and who took us to an auto parts dealer. We couldn’t understand a word he was saying, but we got there! We strapped the new battery to the back of our bike and went for lunch at a local shack. On the menu were jerked chicken, jerked pork and jerked fish. We chose the jerked chicken, which was fabulous for just 600 J’s (Jamaican $, about 5 US$). We decided to go crazy and also enjoyed fresh fruit juices, which increased the total bill to about $6.

While we were enjoying our lunch, there was a crowd gathering around our folding bikes. We still experience difficulty understanding the Jamaican English, but it was perfectly clear to us that they all wanted our bikes! If we had them in stock, we would have sold at least 20 bikes over there. We explained that the bikes are not for sale and our only means of transportation while cruising and we promised to bring more bikes on our next visit to Jamaica.

Upon arrival back at the Coast Guards station we were invited for some drinks. They asked us if we had any rum to go with their Coke and Boom (a local Red Bull-like energy drink). Of course we did and we were also invited to have dinner with them the next day: barbequed jerk chicken.

On Sunday we installed the new battery and went back to the village to buy groceries for the barbeque. In the afternoon we very much enjoyed the food, drinks and especially the company of the Port Morant Coast Guards Station and their collegues from the Marine Police. We hope to enjoy the same hospitality and friendliness as we did in Port Morant. This way, we want to stay in Jamaica forever!

On Monday we sailed to Kingston, where we are right now in the Royal Jamaica Yacht Club.

More to follow … plus pictures … 

Jamaica

[English translation below]

Na 2 1/2 jaar Aruba hebben we ons anker opgetrokken en de terugtocht naar Scheveningen gestart. Maandagochtend 11 januari voor de allerlaatste keer afscheid genomen op het strand bij Fisherman’s Huts. Op naar Oranjestad voor alle formaliteiten. Port Authority, Customs en Immigration gaven zoals verwacht zonder probleem toestemming om te vertrekken, dus rond 13:30 konden we koers zetten richting Jamaica.

De eerste stop, Port Morant op Jamaica, was volgens onze planning 4 dagen varen. Na de anderhalve dag gemiddeld ruim 7 knopen dachten we stiekem aan een hele snelle overtocht binnen 3 dagen. Helaas viel de wind langzaam weg en dus ook onze snelheid. Dit gaf echter wel volop gelegenheid om ons nieuw aangeschafte visgerei uit te proberen. Warempel konden we binnen een uurtje al een mooie tonijn binnenhalen. Genoeg te eten voor de rest van de tocht.

Weinig wind betekent voor ons ook weinig energie van de windgenerator. Om de accu’s op peil te houden moest dus af en toe de motor aan. Lichte verontwaardiging toen donderdagochtend de motor niet wilde starten. Twee keer kuchte hij nog, maar verder bleef het stil. Wat bleek, startaccu overleden. We dachten nog wel dat we zo’n beetje alles gecontroleerd, gerepareerd en/of vervangen hadden afgelopen maanden. Gelukkig konden we de startmotor overschakelen naar de service accu’s om alles aan de praat te houden. Maar het eerste klusje voor Jamaica stond alweer op de todo-lijst.

Vrijdagochtend in alle vroegte doemde eindelijk Jamaica op. Met de eerste ochtend zon konden we de ingang van de baai bij Port Morant binnenlopen. Maar goed ook, want de laatste paar mijl moesten we slalommen tussen de visnetten door, die in het donker absoluut onzichtbaar zijn. Precies om 07:00 uur lieten we ons anker vallen naast het station van de Coast Guard en kon het inklaar festijn beginnen. Maar natuurlijk eerst een traditioneel glas champagne op de aankomst in een nieuw (ei)land.

Rond 09:00 begon de werkdag en kwam een mevrouw van de Health & Sanitation Department aan boord om te controleren of we wel gezond zijn en geen enge beestjes of verlopen levensmiddelen aan boord hebben. Na een uitgebreide vragenlijst en grondige controle van ongeveer 2 kastjes was deze horde genomen en konden haar handschoentjes weer uit. Vervolgens hebben we de vertegenwoordigers van de Marine Police, Customs en Immigration op bezoek gehad, alles onder de strikte regie van de Coast Guard. Al met al, 11 uitermate vriendelijke mannen/vrouwen, 18 formulieren en 6 uur verder mochten we de Jamaicaanse gastenvlag hijsen en waren we officieel welkom.

 

After 2 1/2 years in Aruba we pulled up our anchor and started our journey back to Scheveningen. Monday morning January 11th we said goodbye for the very last time at Fisherman’s Huts. Up to Oranjestad for all formalities. Port Authority, Customs and Immigration gave as expected without any problems a permission to leave, so around 13:30 we set sail in the direction of Jamaica.

First stop Port Morant at Jamaica was according to our planning 4 days sailing. After a day and a half with an average speed of 7 knots we thought for a while about a very fast arrival within 3 days. Unfortunately the wind disappeared and so did our speed. This gave us however the opportunity to test our new fishing gear. And yes indeed, within an hour we caught a very nice tuna. Enough to eat for the rest of our journey.

Less wind also means less energy from our windgenerator. To keep our batteries topped up we needed to run the engine once in a while. We were a little bit disappointed when on Thursday morning the engine didn’t want to start. Twice it coughed slightly, but nothing happened. It seemed the start battery had died. And we thought that we checked, fixed and/or replaced evertything the last few months. Luckily enough we could easily switch the start engine to our service batteries to keep everything alive. But the first job for Jamaica on our todo-list was a fact.

Friday early morning Jamaica appeared on the horizon. With the first morning sun we could sail into the bay at Port Morant. Some morning sun was necessary, because the last few miles we had to slalom between all the fishnets which are absolutely invisible at night. At exactly 07:00 we dropped our anchor just beside the Jamaican Coast Guard station and the clearance party could begin. But of course first a traditional glass of champagne to celebrate our arrival at a new (is)land.

Around 09:00 the business day began and a lady from the Health & Sanitation Department came aboard to investigate our health and check whether we had any strange bugs or expired food on board. After an extensive questionnaire and a thorough check of around 2 cabinets we passed this stage and she could stow away her gloves. Next, members of the Marine Police, Customs and Immigration visited us, all managed and controlled by the Coast Guard. All together, 11 utmost friendly men/women, 18 forms and 6 hours later we were allowed to hoist the Jamaican courtesy flag and were officially welcomed.

On the road again

Lieve allemaal,

onze laatste dag op Aruba is aangebroken! De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om Cedo Nulli weer vertrekklaar te maken, wat nog niet meeviel na 2,5 jaar nauwelijks varen, de zon en de zoute lucht. Gelukkig nadert de to do-lijst nu zijn einde en zijn wij er ook fysiek en mentaal klaar voor.

Op maandag 11 januari 2016 halen we ons anker op en vertrekken we richting Port Morant in Jamaica, waar we aanstaande vrijdag in de loop van de dag verwachten aan te komen. De weersvoorspelling ziet er rustig uit, dus het zijn optimale omstandigheden voor ons om weer te wennen aan het cruisersleven!

Via deze blog houden we jullie weer op de hoogte van onze belevenissen onderweg.

Lieve groeten en tot snel!

Joris & Nicole