Atlantische oceaan deel 2

[English translation below]

IMG_3189Met nog ongeveer 350 mijl te gaan, zijn we inmiddels alweer 11 dagen onderweg. Alles gaat nog steeds prima aan boord! De dagen rijgen aaneen in ons vaste ritme van wachtlopen-eten-slapen-chillen. Om 20 uur begint het wachtschema, dat duurt tot de volgende ochtend 12 uur. In die tijd ligt een van ons te slapen terwijl de ander de wacht houdt. Dit doen we 4 uur op, 4 uur af, zodat we allebei 8 rusturen per dag hebben. De overige uren zijn we samen aan dek of binnen en genieten we met volle teugen van de tocht (meestal dan).

Deze oversteek is van een totaal andere orde dan de heenweg naar de Carieb. Toen hadden we een hele stabiele passaatwind en was de tocht op een of twee heftige buien na heel voorspelbaar. Deze tocht naar de Azoren wordt vooral gekenmerkt door de stoelendans van depressies die continu langs ons trekt. Er lijkt geen einde aan te komen en het Azoren Hoog is nergens te bekennen. De weersvoorspellingen veranderen continu en we moeten goed anticiperen om te voorkomen dat we in slecht weer met teveel wind terechtkomen. Gelukkig zitten we met veel boten in hetzelfde schuitje en is er onderling dagelijks overleg over de weersomstandigheden en de bijbehorende taktiek en koers om te varen. Soms lijkt het echt een kat en muisspel tussen de bootjes en de wind.

Tot nu toe hebben wij erg veel geluk gehad en kunnen we regelmatig genieten van mooi weer en fijne zeildagen. Het is alleen verschrikkelijk koud zodra het zonnetje verdwenen is. De wind staat door onze koers vaak dwars op de kuip of komt van achteren in en dat is weer even wennen, als je aan Caribische temperaturen gewend bent geraakt! De zeilpakken zijn weer tevoorschijn gehaald, we dragen een muts en thermondergoed en op ons bed ligt weer een dekbed. Warm welkom in Europa

Verder vermaken we ons goed. We krijgen regelmatig bezoek van dolfijnen en ook de Portugese Oorlogschepen zijn nog steeds van de partij. Helaas geen walvissen meer gespot, wel een oranje schildpad. We kijken films tijdens de wacht en lezen veel. Het uitzicht is prachtig. De oceaan hebben we in vele staten gezien: van gladde spiegel tot metershoge golven, van diepblauw tot bijna zwart. Ongelofelijk hoe snel de omstandigheden kunnen omslaan. Er zijn prachtige heldere nachten en we kunnen Mars heel goed zien. De planeet ziet eruit als een helder geel/oranje gloeilamp. We hebben begrepen dat dit fenomeen pas over elf jaar weer voorkomt, dus dat pikken we nu toch maar mooi mee!

Zo, dat was het wel zo’n beetje. We denken maandag of dinsdag aan te komen op de Azoren. De planning is Flores, maar dan moet het lagedrukgebied dat er vlakbij ligt wel even opkrassen. Anders wordt het Horta of blijven we de Vliegende Hollander. We bekijken het gewoon van dag tot dag. Jullie horen wel waar ons schip begin volgende week gestrand is!

Groeten vanaf de Cedo Nulli

Positie 36.57N 37.28W met een koers van 90 graden
4 juni 2016, 04:00 UTC

 

We are 11 days on our way and just 350 miles to go. Everything is still splendid on board! Days ng are passing by in a rythm of keeping watch-eat-sleep-chill. At 20:00 hours watch system starts, this lasts till the next morning 12:00 hours. During this time, one of us is on watch while the other is sleeping. Every watch shift is 4 hours and this repeats 4 times, so both get 8 hours of sleep every day. The other part of the day we are together outside or inside and enjoying the trip (well, most of the time).

This crossing is totally different from the southern route to the Caribbean. There we had a stable trade wind and our trip was very predictable with the exception of one or two squalls. This trip to the Azores we have to navigate around a continuous train of depressions. Those seem to be endless and the steady Azores High is nowhere around. The weather forecast is changing continuously and we have to anticipate well to prevent ending up in bad weather with too much wind. But we are with a lot of boats in the same situation and there is daily communication about the forecast, tactics and best course to sail. It seems like the wind is chasing the sailing boats on the North Atlantic.

Till now we have been very lucky and most of the time can enjoy the weather and nice days of sailing. The only thing, it’s freezing cold at the moment the sun disappears. Due to our course the wind is often blowing right into our cockpit and this cold breeze is pretty unpleasant when you are used to the Caribbean temperatures. We dug out and are already wearing our sailing clothes again including fleece hats and thermo underwear and we’ve put extra blankets on our bed. A warm welcome to Europe for us.

But we don’t complain. Dolphins are visiting us regularly and also the Portuguese Man-O-War are still here. Unfortunately we haven’t been able to spot any whales anymore, but we did see an orange turtle. We are watching movies during the watch shift and are reading a lot. The view is magnificent. We’ve seen the ocean in many states: from a mirror to huge waves, from deep-blue to dark black with white caps. Incredible how fast the circumstances can change. There are beautiful clear nights and we can see Mars very well. The planet looks like a very bright yellow/orange lamp. We understood from another boat that this can only be seen again in 11 years time, so this is something else again to remember.

Well, that’s it for the moment. We think we’ll arrive at the Azores on Monday or Tuesday. The planning is to set foot on Flores, but a nasty low close by has to move away first. Otherwise it will be Horta or we remain the Flying Dutchman. Anyway, we will take it day by day. You will hear from us where we stranded early next week!

Greetings from Cedo Nulli
Position 36.57N 37.28W on a course of 90 degrees
June 4th, 2016 04:00 UTC

Een reactie op “Atlantische oceaan deel 2”

  • Janits
    8 juni 2016 om 01:08

    Wow!! Wat heerlijk weer jullie zeilverhalen te lezen! T kriebelt dan wel om weer ff aan boord te wippen bij jullie. Geniet er goed van en super leuk om mee te mogen genieten van jullie avonturen?